Znakowanie i magazynowanie towarów niebezpiecznych

Znakowanie i magazynowanie towarów niebezpiecznych

 Znakowanie i magazynowanie towarów niebezpiecznych
Dzisiejszy świat opiera się w znacznym stopniu na wykorzystaniu surowców syntetycznych, będących pochodną produkcji z wykorzystaniem środków chemicznych. Niezależnie od tego czy mówimy o produktach przemysłowych, czy też o produktach wykorzystania indywidualnego na przykład produkty kosmetyczne, ich produkcja wymaga zaangażowania środków chemicznych, które muszą być magazynowane, transportowane i oznaczane w odpowiedni sposób.

Odpowiednie oznakowanie towarów niebezpiecznych- jak pozostać w zgodzie z regulacjami prawnymi?

Właściwe oznakowanie materiałów chemicznych i innych materiałów niebezpiecznych powinno pozostawać w zgodzie ze standardem GHS (Global Harmonized System). System GHS to regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych, które dokładnie określają klasyfikację materiałów niebezpiecznych, ze względu na skalę ich potencjalnego wpływu na środowisko zewnętrzne. Regulacje GHS zostały wzmocnione przez wewnętrzne zarządzenia Komisji Europejskiej, które doprecyzowują wykorzystanie systemu oznaczania materiałów niebezpiecznych. Zgodnie z postanowieniami tych regulacji, producenci, dystrybutorzy, operatorzy logistyczni, czy firmy transportowe powinny zadbać o to, aby procesowane przez nich materiały chemiczne były we właściwy sposób oznakowane. Oznakowanie takie bazuje na bardzo trwałych etykietach samoprzylepnych, które posiadają nadruk, często dwukolorowy zgodny z oficjalną nomenklaturą GHS. Do nanoszenia tego typu nadruków można wykorzystać kolorowe drukarki etykiet.

Jak magazynować materiały niebezpieczne- rola właściwej konstrukcji magazynu oraz systemu WMS.

Właściwa obsługa materiałów niebezpiecznych, do których z pewnością należą również wszelkiego rodzaju chemikalia jest związane również z ich odpowiednim magazynowaniem. Magazyn, który może obsługiwać materiały niebezpieczne musi mieć odpowiednią konstrukcję, to znaczy odpowiednio wydzielone (w sposób fizyczny) strefy, do obsługi danej grupy towarów niebezpiecznych. Warto zadbać również odpowiednią wentylację, tak aby nawet kilka lub kilkadziesiąt razy w ciągu doby wymienić w danej strefie powietrze. Bardzo często oprócz kwestii konstrukcyjno-budowlanych należy zadbać o kwestię organizacji obsługi danego rodzaju towaru ze względu na jego właściwości. Do zagwarantowania właściwego przebiegu tego typu procesów warto zaangażować system klasy WMS. To właśnie w ramach WMS możemy zarządzać grupami towarowymi, lub nawet poszczególnymi partiami danego towaru, ustanawiać reguły, wyjątki, procedurę próbkowania, czy kwarantanny, kontrolować temperaturę przechowania, sposób ułożenia na regałach i wiele innych kwestii charakterystycznych dla danego rodzaju produktu.

HIT-Kody Kreskowe- Twój ekspert w dziedzinie zarządzania magazynem.

Poznański integrator systemów automatycznej identyfikacji HIT-Kody Kreskowe już od ponad 25 lat wdraża systemy optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych. W strukturach naszej firmy działa również drukarnia etykiet oraz fabryka oznaczeń magazynowych i BHP.

Dodaj komentarz