Przekazanie działki w formie darowizny – formalności

Przekazanie działki w formie darowizny – formalności

Lokowanie kapitału w ziemi jest obecnie bardziej opłacalne niż przechowywanie środków na bankowych lokatach. Wiele osób kupuje nieruchomości, by następnie przekazać je w formie darowizny najbliższej rodzinie. Możliwe jest również przekazanie darowizny osobie niespokrewnionej – każda z tych czynności wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat i załatwienia pewnych formalności.

Darowizna działki – opłaty

Każdą darowiznę działki należy sporządzić w formie aktu notarialnego bez względu na to, czy działka jest pusta, czy może znajduje się na niej budynek gospodarczy lub mieszkalny. Nadanie dokumentom mocy prawnej to obowiązek notariusza, który pobiera jednak za swoje czynności ustaloną opłatę. Ministerstwo Sprawiedliwości określa tzw. taksy notarialne. Są to maksymalne stawki, których może zażądać notariusz za swoją pracę i zależą one od wartości rynkowej przedmiotu czynności notarialnej. Oczywiście opłata może być niższa.

Dodatkowo należy uiścić opłatę sądową za ewentualny wpis do księgi wieczystej oraz podatek od darowizn. Zgodnie z obowiązującym prawem, każda darowizna podlega opodatkowaniu – z podatku zwolniona jest najbliższa rodzina, a więc dzieci, rodzice, wnukowie. W ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy, należy zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. Podatek musi uiścić dalsza rodzina oraz osoby niespokrewnione. Za przepisanie działki najwięcej zapłacą osoby niespokrewnione, które muszą uiścić podatek w wysokości 20% powyżej kwoty 4902 złotych, która jest zwolniona z podatku.

Przepisanie działki – formalności

Przepisanie działki w formie darowizny wymaga określonej procedury. Zarówno darczyńca, jak i osoba obdarowana muszą wspólnie udać się do notariusza. Umowa darowizny musi zawierać dane osobowe obu stron, zapis o sposobie przekazania darowizny, oświadczenie potwierdzające zgodę obdarowanego na przyjęcie darowizny oraz termin jej przekazania. W umowie musi się ponadto znaleźć dokładny opis przekazywanej darowizny – jeśli jest to nieruchomość to należy określić jej położenie, wymiary, powierzchnię oraz ewentualną zabudowę.

Jeśli nieruchomość posiada księgę wieczystą to notariusz dokona do niej wpisu. Nawet jeśli darowizna jest zwolniona z podatku to w umowie należy określić jej wartość. Obecne przepisy zwalniają osobę obdarowaną nieruchomością od konieczności zgłaszania tego faktu do Urzędu Skarbowego – powinien zrobić to notariusz, który potwierdza zawarcie umowy. Aby umowa nabrała mocy prawnej, obdarowany i darczyńca muszą się na niej osobiście podpisać w obecności notariusza.

Dodaj komentarz